Bestyrelsen

Nedenfor er en præsentation af bestyrelsen for NASP.

 

Foreningen har til huse hos formanden, men har sin egen email adresse:

Email: NASPOK@gmail.com

Formand:

Jannik Isidor 

Tlf: 58 43 98

ansvar for daglig ledelse og børnetræning

 

Næst-formand:

Christian Wennecke (på valg i 2019)

ansvar for hjemmeside, Greenland Orienteering samt opbevaring og vedligeholdelse af udstyr

Kasserer:

Thure Tornbo Baastrup (på valg i 2018)
Tlf: 564 564
ansvar for voksentræning, økonomi og medlemmer

 Menige bestyrelsesmedlemmer:
Pernille Vous

ansvar for sociale arrangementer


Klaus Georg Hansen (på valg i 2018)

ansvar for GM
 
Første suppleant:

vakant 

Revisor:

Rune Lyngbo

 

Revisorsuppleant:

Petrine Nielsen