Instruktion Ukaissaq CUP

Instruktion til Ukiassaq CUP

Beskrivelse

Ukiassaq CUP er orienteringsløb turnering som forløber over 3 lørdage. Løberne samler point baseret på

deres placeringer under løbene. 2 uf af 3 løb er tællende og løberen som har flest point har vundet. Løbene

tæller ligeledes som klubmesterskab og kårring af Nuuk’s bedste orinteringsløber.

Der er 4 hovedklasser

Baner og banelængder

Banenavn Niveau Længde

H1 Svær 7-9 km Herre bane

D1 Svær 4-5 km Dame Bane

J1 Mellemsvær 4-5 km Junior 13-17 år*

B1 Begynder 1,5-2,2 km 0-12 år*

Å1 Svær 7-9 km Åben bane

Å2 Svær 4-5 km Åben bane

Å3 Mellemsvær 4-5 km Åben bane

Å4 Begynder 1,5-2,2 km Åben bane

De åbne baner deltager ikke i point konkurrence.

*Det er tilladt, at få begrænset hjælp fra forældre men der udleveres kun 1 kort og forældre skal opholde

sig i afstand bag løberen.

Indskrivning og betaling

Prisen for deltagelse er 10 kroner pr. løb, 30 kroner for ikke medlemmer af NASP*. Børn er gratis.

Det er kun betalene løbere som får udleveret kort og som har startret. Børn får udleveret kort uden

betaling.

Vi opfordre løbere, at komme i god tid gerne før 14:00.

Ved indskrivning og betaling udleveres et klippekort som bruges til, at stemple ude ved

posterne/skærmene i naturen.

Kortudlevering og postbeskrivelser

Kortet udleveres ude ved startstedet på starttidspunktet. Begynderbanen får udleveret kortet 1 minut før

starttidspunktet.

Der vil være løse postbeskrivelser ved starten til alle baner.

Starttider

Der tildeles starttider baseret på ankomsttidspunkt og skøn. Der vil være 4 minutter mellem hver startende

løber i de forskellige klasser H1, Å1 starter 00,04,08,12. D1, Å2 Starter 02,06,10,14 osv. B1, J1, Å3 samt Å4

starter med 2 minutters mellemrum.

H1 og Å1 kan ikke starte samtidig da de løber samme bane samme gælder for D1 og Å2.

Lørdag 17/9 klokken 14-15

Lørdag 24/9 klokken 14-15

Lørdag 1/10 klokken 14-15

Point fordeling og præmier

Der gives 100 point til den hurtigeste løber i hver klasse. Alle løbere får herefter 100 point minus det antal

hele minutter de er efter vinderen. Er man eksempelvis 4,30 minutter efter vinderen får man således 96

point.

Ved pointlighed efter 3 løb er det løberen med de gennemsnitlig bedste placering som vinder.

Maxtid

Der er maksimum tid på 2 timer herefter indsamles posterne og løberen disqualificeres fra løbet.

Væske

Der vil være væske efter målgang.

Lodtrækningspræmier

Der vil efter hver løb være lodtrækningspræmier, til alle deltagene løbere.

Afslutningsfest

Der vil den 1. oktober klokken 19 være afslutningsfest. Mere information og betaling følger under løbet.

Indmelding i NASP

Kontingent for medlemsskab fastsættes af generalforsamling for hvert indeværende år.

Kontingentet er årligt:

Seniormedlemmer: 100,-

o

Seniormedlemmer er medlemmer over 15 år.

Juniormedlemmer: 50,-

o

Juniormedlemmer er medlemmer indtil 15 år.

Familiemedlemsskab: 200,-

o

Familiemedlemsskab gælder for op til 5 medlemmer af samme husstand.

Passivt medlemskab: ½ pris

o

For medlemmer der ikke benytter klubbens aktiviteter.

Efter 1.august kan man melde sig ind, for resten af året, til ½ pris.

Comments