Træning‎ > ‎

Orienteringsløb - en guide til at løbe og lave baner


Orienteringsløb
En guide til at løbe og lave baner

Her kan du læse stort set alt om det at løbe orienteringsløb og at lave baner til orienteringsløb.
Det er sværere end man skulle tro, men det kan læres, det kan denne guide hjælpe med til.

Folderen blev lavet i NATLOC projektet, og derfor blev den lavet på dansk, grønlandsk og færøsk.

Download folderen på dansk her.

Download folderen på grønlandsk her.

Download folderen på færøsk her.

Postdefinitioner:
De underlige hieroglyffer som ofte er placeret ved siden af kortet, kaldes postdefinitioner (control definitions).

Man har udviklet disse symboler, som et internationalt sprog for placeringen af posterne i orienteringsløb.
Det er altid en god ide, at tjekke at man er ved den rigtige post, ved at se om kontrolnummeret passer.
Desuden kan postdefinitionerne hjælpe lidt med til hvor man skal kigge.

Også, hvis posten ikke lige står hvor man forventer, kan postdefinitionen hjælpe en til at forstå hvad der er galt.
Står man for eksempel for foden af en skrænt, men der står i postdefinitionen at posten står ovenfor skrænten... så er det måske derfor man ikke kan finde den!

find forklaringer her:

CONDES Postebeskrivelser 2017.pdf - Oversigtsark med postbeskrivelserne, på dansk.

Maprunner Control descriptions - Godt overblik over postdefinitionerne, på engelsk.

Orienteringskortet:
Orienteringskortet, er lavet specielt til orienteringsløb. 
Mængden af detaljer er valgt og beskrevet på en måde, så det er let at læse mens man løber og samtidigt giver de informationer man skal bruge for at vælge vej.

På vores orienteringskort her i Grønland, er de dominerende genstande højdekurver og sten/klippe.
Dette er i modsætning til mange skandinaviske kort, hvor tætheden mellem træerne i skoven dominere kortet.

 SORT  er hårde genstande, f.eks. sten/klipper, huse, veje og andre menneskeskabet objekter.

 BLÅ  er relateret til vand, f.eks. hav, søer, vådområder, vandløb og grøfter. (En grøft kan dog godt være tør, og alligevel være tegnet som en blå streg)

 BRUN  er noget med højde, f.eks. højdekurver, lavning, knold, top, mm. (Man bruger ofte slugter, udløbere, terrasser, lavninger og skrænter til postplaceringer)

 GRØN  beskriver vegetation, og bruges ikke så meget her, jo mørkere den grønne farve, des mere besværligt er det at løbe igennem.
                OBS... på byorienteringskort er der en mørkegrøn farve, som betyder privat grund, denne farve betyder, at der må man ikke løbe.

find forklaringer her:

ISOM 2017 Norm for orienteringskort - grundige beskrivelser af alle symboler, på dansk.

Maprunner Map symbols - Godt overblik over kortets symboler, på engelsk.

På maprunner.co.uk har de også lignende lister for Sprintkort og skoleorienteringskort.


Banesymboler:
Banesymbolerne er tegnet oven på kortet med en gennemsigtig lilla farve, eller nogle gange rød.


Trekanten markerer startstedet.


Posterne er placeret præcist i midten af cirklerne.

Streger forbinder cirklerne, så man nemmere kan se hvilken rækkefølge man skal tage posterne i.
Det som er mellem to poster kalder man et "stræk". ("leg" på engelsk)

Den stiplede linje betyder at strækket er en afmærket rute.

Dobbelt cirklen er mål.

Se hele kortet med banen på her.
Ċ
Christian Wennecke,
28. sep. 2019 07.17
Ċ
Christian Wennecke,
29. jan. 2016 07.08
Ċ
Christian Wennecke,
28. sep. 2019 07.42
Ċ
Christian Wennecke,
28. sep. 2019 07.44
Ċ
Christian Wennecke,
28. sep. 2019 07.29
Ċ
Christian Wennecke,
28. sep. 2019 07.31
Ċ
Christian Wennecke,
2. jul. 2014 11.23
Ċ
Christian Wennecke,
28. sep. 2019 07.26
Comments